Bouwen voor de toekomst.

We dragen graag verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we er als bouwbedrijf op gericht zijn zoveel mogelijk vanuit een duurzaamheidsperspectief te benaderen. Bouwen voor de lange termijn, met oog voor mens en milieu. Bij nieuwbouw streven we ernaar om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen. Bij renovatie en verbouw kijken we vooral naar het toepassen van energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk passen we gecertificeerde materialen toe. Ook worden de afvalstromen op de bouwplaats gescheiden en vervolgens wordt bij onze afvalverwerker zo'n 75% geschikt gemaakt voor hergebruik. Zo werken we samen aan een betere toekomst en dragen we een flink steentje bij aan de wereld van morgen.

Waardering

We hechten veel waarde aan de opleiding van onze vakmensen. Ieder jaar wordt een inventarisatie gemaakt van opleidingen die werknemers kunnen volgen. Groeien in kennis is belangrijk om te blijven opereren volgens de eisen van deze tijd. Veilig werken hoort daarbij. Daarom hebben alle medewerkers een VCA-certificaat gehaald, een keurmerk voor veilig werken. 

Energie

Duurzaamheid is een belangrijk thema, waar we graag onze energie in steken. Niet alleen door gebruik te maken van duurzame materialen of klimaatbestendige oplossingen, maar vooral door mee te denken in energiebesparende maatregelen. Dat resulteert in rendement, een voelbaar resultaat waar mens en milieu beter van worden.

Harde werkers

We nemen deel aan projectteams die het volledig circulair bouwen zich ten doel stellen. Daarin vergroten we voortdurend onze kennis. Maar tegelijkertijd zijn we ook graag gewoon harde werkers die van aanpakken weten. Bouwers waar u van op aan kunt. Laten we kennismaken, want we gaan graag voor u aan de slag!